כתבה – פתיחת הוסטל חדש באשדוד למגזר החרדי 8.1.14

תגובה