בשנים האחרונות חלה עלייה חדה במספר האנשים על רצף האוטיזם, המדריך- "איך לדבר עם אדם עם אוטיזם", מיועד לתת כלים ולסייע בתקשורת עם אנשים עם אוטיזם. תוך הבנת האתגרים איתם הם מתמודדים.
מצורף קישור להורדה למאמר של משרד הבריאות