זוגיות, אינטימיות ומיניות הנם מרכיבים מרכזיים בחיים, ומהווים
יסוד מרכזי בבריאות ורווחת האדם.
ללא השמחה, ההנאה והחום שהקשר עם בן זוג גורם, ללא תשומת
הלב האינטימית והביטוי המיני – איכות החיים של כל אדם תהיה
פגומה. הצורך בחיבה, תשומת לב, אהבה, קשר פיזי ואינטימיות הינו רב
ונפוץ.

קשיים במערכת הזוגית נפוצים מאוד בקרב האוכלוסייה הרחבה
לא תמיד מדברים על מין באופן גלוי: בושה, מבוכה מוביל לחוסר ידע מהימן ולנטילת סיכונים במה שקשור לבריאות
מינית.
בהתמודדות עם מחלות נפש, ההתמודדות עם הקשיים עשויה להיות
קשה יותר.
על כל אלה מוזמנים לקורא במצגת הבאה- file:///C:/Users/alex/Pictures/%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf