מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הצעת החוק מבצעת רפורמה ושינוי מהפכני במינוי תומך החלטות ובמינוי ייפוי כח מתמשך.

בתאריך 28.3.2016 לאחר למעלה מעשרים דיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אישרו חברי הוועדה בפה אחד את הצעת החוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הצעת החוק מישרת קו עם הגישה הרווחת בעולם המערבי, לכל אדם יש את הזכות להביע את דעתו על גורלו האישי, בריאותי וכלכלי. הצעה מוסיפה כלי חדשני שיאפשר תכנון משפטי באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות מקדימות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכן הנחיות לטיפול רפואי בגופו במועד מאוחר יותר, מועד בו האדם לא יהיה מסוגל לקבל את ההחלטות בעצמו.

על פי מידע שפורסם במהלך ישיבות הועדה עולה כי כיום פועלים במדינת ישראל 50,000 אפוטרופוסים.

מתוך הרצון לשנות את המצב הקיים התקבלה החלטה לאשר את הצעת החוק, המאפשרת לאדם בעל מגבלה רפואית, נפשיות, ושכליות לתכנן באמצעות כלים משפטיים את עתידו ולקבוע מבעוד מועד מי ימונה לדאוג לצרכיו הרפואיים ו/או הכלכליים.

החידוש בהצעת החוק הוא באפשרות לשמוע את האדם המתמודד עם המוגבלות, ככל שניתן, בטרם ימונה לו אפוטרופוס, ללא קשר למצבו הרפואי, על מנת שזה ימונה רק במקרים בהם עולה הצורך. העיקרון שיוביל את בית המשפט במינוי האפוטרופוס וקביעת הסמכויות שיהיו בידיו הינו העיקרון "האמצעי הפחות מגביל". עיקרון זה מדבר על מציאת נוסחה שמצד אחד תעניק סמכות לאפוטרופוס לפעול בשם אדם אך מן הצד השני לאדם תהא האפשרות לקבל החלטות באופן עצמאי שיעניקו בכך "הגנה" שתסייע לו לדאוג יפעלו רק לטובתו האישית ולשמירת הזכויות, הצרכים והאינטרסים שלו.

כחלק מתכנון עתידו של האדם המתמודד עם מוגבלות, ניתן יהיה לקבוע מראש מימונה כאפוטרופוס וזאת באמצעות טופס שיאושר על ידי עורך דין שעבר הכשרה בעניין.

מעבר לכך, תוקף המינוי יפקע במידה והאפוטרופוס נפטר, האדם חזר להיות בעל כשור משפטית, הפסיק האפוטרופוס את עבודתו מרצונו או מכל סיבה אחרת שכתב האדם בטופס מינוי האפוטרופוס.

האפשרות על תכנון העתיד לא חלה רק על האדם הממנה אפוטרופוס אלא מאפשרת גם להורה או אפוטרופוס הפועל מכח המינוי לתכנן ולהביע את רצונו מי האדם שיחליפו בתפקיד ומה יהיה תפקידו.

כחלק מההגנה שהוענקה לאדם, החוק פתח אפשרות להגיש תלונה כנגד האפוטרופוס לאפוטרופוס הכללי בגין התנהלות לקויה. האפוטרופוס הכללי יקים מערך לקבלת וטיפול בתלונות.

החוק מאפשר למפקח שימונה על ידי האפוטרופוס לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון. חשוב לציין שאפשרות הגשת התלונה לא מבטלת את הזכות לפנות לבית המשפט בעניין.

עם אישור הצעת החוק בוועדת החוקה, חוק ומשפט אמר ח"כ ניסן סלומינסקי "אני רוצה לומר בהתרגשות גדולה, כי זה חוק מהפכני שנותן תקווה גדולה, ודרך חדשה לאנשים שהקב"ה הסתיר את פניו מהם. ההצעה תדאג למלא את רצונו של האדם, לקבוע מי ואיך יטפלו בו. זה רגע חגיגי"

אכן מדובר בחוק חדשני המעניק לכל אדם באשר הוא אדם יכולת לשלוט על גורלנו. כל שנותר בידנו לעשות זה לאפשר לאדם להביע את דעתו ולהעניק את הזכויות המגיעים לו.

צרו עימנו קשר

נשמח לקבוע אתכם פגישה ולעזור במציאת פתרון

טופס תחתון בדף הבית
Sending