מה היא תעסוקה "שיקומית"?

תעסוקה הינה ערך חשוב ומשמעותי בחייו של כל אדם בכלל ובחייו של אדם בעל צרכים מיוחדים  בפרט. לתחום התעסוקה חשיבות רבה בתהליך השיקומי המקיף, הרצף התעסוקתי מאפשר יציאה ממסגרות השיקום המוגנות אל פעילות תעסוקתית בקהילה בהתאם ליכולתו ולתפקודו של האדם. תעסוקה "שיקומית" נועדה לתת לכל אדם עם מוגבלות את הכלים, הליווי והמענה המקצועיים ביותר בכדי לאפשר לו השתלבות בעולם העבודה, העלאת רמת החיים, מקור לביטוי עצמי ותחושת שייכות.

תגובה