האם שירות דיור מוגן יכול להינתן בביתי?

כן, השירות יכול להינתן בבית המשתקם, בדירות קבוצתיות ובדירות שותפים. שירות הדיור המוגן כולל קשר עם צוות שיקום הכולל מתאם טיפול ומדריך שיקומי המלווים את האדם במימוש תוכנית השיקום האישית.

תגובה