מי זכאי לסיוע שיקום תעסוקתי?

כל אדם בעל אחוזי נכות המוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי ו/או מחלקות השיקום של משרדי הממשלה השונים כגון משרד הבריאות, משרד הרווחה ומשרד הביטחון.

תגובה