דף בית >
  • >
  • דיור מוגן 'האלה' דימונה והסביבה

דיור מוגן 'האלה' דימונה והסביבה

לעבור שינוי בלי לעבור דירה

מסגרת דיור מוגן 'האלה' בדימונה, מעניקה ליווי והדרכה לנפגעי נפש המקיימים חיים עצמאיים בדירותיהם הפרטיות או בדירות משפחותיהם לזכאי סל שיקום ממשרד הבריאות.

מטרת המסגרת לעודד חיים נורמטיביים בקהילה, ללא כל צורך לנתק את האדם מסביבתו הקהילתית המקורית בה נמצאים משאביו המשפחתיים והחברתיים. מסגרת זו הינה הותיקה בדימונה, ירוחם ומצפה רמון, הנותנת מענה שיקומי לאוכלוסיית המתמודדים עם מגבלה נפשית.

צוות הדיור המוגן מאמין בתקשורת בינאישית המעודדת כנות ופתיחות. ישנו דגן רב על עשייה משותפת של פעילויות חברתיות המעודדות שייכות ותחושת ערבות הדדית, בקהילה משפחתית חמה ותומכת.

כל מתמודד שותף לבניית תוכנית שיקומית פרטנית, המשקפת את בחירותיו ואת יכולותיו. המתמודד והצוות המקצועי בוחרים מטרות ברות השגה, יעדי ביניים לטווח קצר ולוח זמנים. בנוסף, כל מתמודד מוזמן להשתתף בקבוצות לימוד והעצמה, המשרתות אותו בדרכו הייחודית להתקדמות.