דף בית >
  • >
  • דיור מוגן 'לב המדבר' מצפה רמון וירוחם

דיור מוגן 'לב המדבר' מצפה רמון וירוחם

לעבור שינוי בלי לעבור דירה

מסגרת דיור מוגן מצפה רמון וירוחם מעניקה ליווי והדרכה לנפגעי נפש המקיימים חיים עצמאיים בדירותיהם הפרטיות או בדירות משפחותיהם במסגרת סל שיקום בבריאות הנפש.

מטרת המסגרת לעודד חיים נורמטיביים בקהילה, ללא כל צורך לנתק את האדם מסביבתו הקהילתית המקורית בה נמצאים משאביו המשפחתיים והחברתיים. מסגרת זו הנותנת מענה שיקומי לאוכלוסיית המתמודדים עם מגבלה נפשית.

צוות הדיור המוגן מאמין בתקשורת בינאישית המעודדת כנות ופתיחות. ישנו דגן רב על עשייה משותפת של פעילויות חברתיות המעודדות שייכות ותחושת ערבות הדדית, בקהילה משפחתית חמה ותומכת.

כל מתמודד שותף לבניית תכנית שיקומית פרטנית, המשקפת את בחירותיו ואת יכולותיו. המתמודד והצוות המקצועי בוחרים מטרות ברות השגה, יעדי ביניים לטווח קצר ולוח זמנים. בנוסף, כל מתמודד מוזמן להשתתף בקבוצות לימוד והעצמה, המשרתות אותו בדרכו הייחודית להתקדמות.