דף בית >
  • >
  • דיור נתמך | מעבר לדיור עצמאי לאנשים עם מוגבלות

דיור נתמך | מעבר לדיור עצמאי לאנשים עם מוגבלות

אנו מאמינים כי לכל אדם הזכות לשוויון, כבוד ומימוש עצמי. אנשים בעלי מוגבלויות הינם חלק בלתי נפרד מן הקהילה ועלינו לפעול יחד עמם למימוש זכותם לחיות חיים נורמטיביים ויצרניים בקהילה.

מטרת התכנית
לאפשר לאנשים עם מוגבלויות שונות להתגורר באופן עצמאי בקהילה . לאפשר לכל אדם לממש את רצונו לחיים עצמאיים בדיור, בקהילה, בתעסוקה ובחברה.

למי מיועדת התכנית?
1. לאנשים עם מוגבלות פיזית וחושית
2. לאנשים עם לקות ברצף האוטיסטי בתפקוד גבוה (אספרגר)
3. לאנשים עם אינטליגנציה גבולית, קשיי תפקוד והסתגלות

שירותים עיקריים של התכנית:

מיצוי זכאות לקבלת סיוע למימון רכישת דיור או לקבלת שכר דירה.
סיוע במציאת דיור הולם. בשכירות או ברכישה. למגורי יחיד/זוגי/קבוצתי- בהתאם לרצונו של החבר.
הכנת המשפחה והמועמד לתכנית לקראת המעבר למגורים עצמאיים.
תיאום משותף עם החבר של תכנית אישית לניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה, תוך התייחסות לצרכים, רצונות ויכולות של כל חבר. התכנית האישית מתייחסת לתעסוקה, ניהול חיים עצמאיים בבית, השתלבות בחברה ובקהילה ועוד.
תיווך לשירותים בקהילה לשם מימוש זכאויות שונות.

שירותים נוספים בתכנית
• תכנית אישית לכל חבר שתתייחס למגוון הצרכים, רצונות, והיכולות של החבר ותתייחס להיבטי החיים השונים כגון: ניהול משק הבית, התנהלות כלכלית, תעסוקה, קשרים חברתיים.
• השתלבות במסגרת פעילות חברתית בקהילה ובנוסף פעילות חברתית
ייחודית במסגרת התכנית.
• שירות מטפל מחליף – למטפל האישי במצבי חירום מיוחדים.
• שירות חילוץ לאדם הנייד עם כסא גלגלים אשר עקב תקלה בכסא הגלגלים אינו יכול לשוב לביתו.
• תיקון אביזרי עזר לרבות הובלת כסא גלגלים לתיקון.
• חיבור לשירות מוקד מצוקה במשך 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, באמצעותו ניתן להזעיק כל אחד משירותי החרום בישראל וליידע את קרובי המשפחה.
• שירותי חירום רפואיים בבית החבר ובכל מקום בארץ שבו נמצא החבר הכולל: ביקור רופא, שירותי אמבולנס וסיוע בהרמה מנפילה.
• שירותי אב בית לביצוע תיקונים שונים בתחזוקת הבית.

צוות מקצועי
1. מתאם טיפול- מקיים קשר אישי שוטף ומלווה את החבר בתכנית. מתאם הטיפול מתכנן עם חבר התכנית את התכנית האישית ומסייע ביישומה.
2. מדריך קידום חיים עצמאיים- המדריך מלווה את חבר התכנית בתחומי חיים שונים בהתאם לתכנית האישית.
3. אב בית- תיקונים שוטפים בתחזוקת הדירה.

תנאי קבלה לתכנית

קבלת חברים לתכנית תתבצע באמצעות וועדת קבלה מקצועית המשותפת לשירותי הרווחה וצוות התכנית.
מימון התכנית- התכנית ממומנת על ידי מסד נכויות.
השתתפות עצמית- כל חבר בתכנית ישלם 50 ₪ לחודש. התשלום ייגבה ע"י חברת שלו.
חברי התכנית אחראים על מימון הוצאות מחייתם לרבות מטפל אישי, שכר דירה (עם סיוע משרד השיכון או בלעדיו) וכן על מימון ההוצאות השוטפות (חשמל, מים, תזונה, ביגוד וכד').