הקהילה במזרע

מה הקונספט? יחידות סטודיו ליחידים ו/או זוגות

איפה? קיבוץ מזרע

אפשרות לגור בלב קיבוץ ביחידות חדישות ומונגשות תוך קידום חיים אוטונומיים ואיכותיים לצד חיי קהילה.

עבור מי? 12 בוגרים צעירים המתמודדים עם אתגרים פיזיים מורכבים

מה הגישה המנחה של הבית? הגישה הטיפולית מבוססת על שילוב שבין המודל האקולוגי- המתמקד ביחסי הגומלין של האדם עם סביבותיו (הקרובות והרחוקות, הפיזיות והתרבותיות) לבין שירות מוכוון אדם- הרואה את האדם שותף שווה בתכנון, בפיתוח ובהתאמת התכנית לצרכיו ולרצונותיו.  

מה השירותים הניתנים?

עם כל דייר/ת נקבעת תוכנית אישית אשר כוללת שיפור/הקניה של מיומנויות בניהול חיים עצמאיים בבית ומחוצה לו, תוך התייחסות לצרכים, רצונות ויכולות של הדייר/ת. התכנית האישית מתייחסת להיבטי חיים שונים כגון: כישורי חיים, שיקום תעסוקתי, שימוש במשאבי קהילה, התערבויות טיפוליות פרא-רפואיות  פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וסיעוד, מעקב רפואי, שימוש בטכנולוגיות חדשות ובאביזרי עזר, קשרים חברתיים וקשר עם המשפחה. בנוסף מתקיימות פעילויות חברתיות בתוך מסגרת הבית, כגון קבוצות למידה של כישורי חיים, סדנאות תעסוקה, גינון טיפולי, טיפול באומנויות, קידום בריאות ועוד.

במסגרת הבית ניתנים שירותי טופל רפואי ופרא-רפואי (פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וכד'), תוך עידוד הדיירים לשימוש במשאבים הקיימים בקהילה והן בערים הסמוכות.

שילוב קהילתי- חברי הקהילה יהיו חלק מקהילת הקיבוץ ובהתאם יוכלו להשתמש בשירותים הקיימים בקיבוץ ולהשתלב בעבודה במוסדות ובעסקים הפועלים בקיבוץ.

תעסוקה/ התנדבות – אנו רואים בתעסוקה ערך משמעותי לאינטראקציה עם הסביבה ולשילוב בקהילה, להעצמה אישית וקבוצתית וליצירת אתוס משותף לדיירים במסגרת. בנוסף, אנו מעודדים קליטת מתנדבים מהקהילה לתוך המסגרת בין היתר להשתתפות בפעילות חברתית במסגרת ומחוצה לה וליצירת קשר בין אישי ("מתנדב חבר"). כמו כן, הדיירים מעורבים בפעילות התנדבותית למען הקהילה או למען עצמם כקבוצה כגון: בכתיבה לאתר המסגרת, סיוע בפינת החי, טיפוח גינה במרחב הציבורי.

מנהלת: סמדר סגל 050-5964536