קהילה תומכת פסגות, ראש העין

בשכונה פסטורלית ושקטה בראש העין, שכונת גבעת טל, נפתחה קהילה תומכת- מסגרת דיור שיקומית חדשה, המיועדת לאנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים.

הקהילה התומכת שלנו כוללת בית מרכזי שמיועד לחמישה דיירים ובית נוסף המיועד לחמישה גברים עצמאיים.
בעתיד הקרוב אנו צפויים להתרחב לדירות נוספות.

בקהילה התומכת שלנו אנו עובדים על פי עקרונות השיקום וההחלמה, המעודדים את המתמודד להוביל את חייו ולנהל אותם תוך רכישת מיומנויות של חיים עצמאיים; הדיירים מקבלים הדרכה מעו"ס ומדריכי שיקום שמטרתה להביאם לרמת אחריות מקסימלית ולניהול שוטף של חייהם בכל התחומים: כלכלי, חברתי, תעסוקתי, בריאותי, משפחתי ועוד.

בנוסף, אנו שואפים למציאת המשמעות האישית והייחודית של כל אדם: לחוש מימוש עצמי, ליהנות מאיכות חיים, תוך דגש על העצמה אישית, על שילוב קהילתי וכל פיתוח ושימוש במערכות תמיכה טבעיות.

עם כל דייר נבנית תוכנית שיקום יחד עם מתאמת הטיפול ועם מדריך השיקום האישי, הכוללת את המטרות שהמשתקם בוחר ואת האמצעים להשגתן.
התוכנית מתחשבת בקצב האישי של כל משתקם, במגבלותיו, במטרותיו ומדגישה את כוחותיו.
בתום כתיבת התוכנית, הדייר וכל צוות השיקום, מסייעים לדייר להתקדם בתהליך השיקום ולחבר אותו אל ה'אני' הייחודי לו.

שאיפותינו הינן להיטיב את איכות החיים של הדיירים, לסייע לכל אדם לממש את מטרותיו, למצות את יכולותיו תוך אמונה ביכולות ובכישורים האישיים והחזקת התקווה עבור כל אחד.