דיור נתמך

תוכנית "דיור נתמך" הינה תוכנית תמיכה חדשה, המצויה על רצף שירותים תומכי דיור לאנשים עם מוגבלות שמקיים משרד הרווחה בשיתוף עם "מסד נכויות" שהינה שותפות בין ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן.

שירות הדיור הנתמך של חברת שלו פועל בעיר אשדוד וסביבתה ונותן מענה לאנשים עם מוגבלות במטרה להקנות ולחזק מיומנויות תפקודיות בקרב אנשים מאוכלוסיות אלה המעוניינים לחיות באופן עצמאי בקהילה והזקוקים לסיוע לשם כך.