גיל הזהב – ניהול בתי דיור

אנו מנהלים בתי דיור לגיל זהב מטעם משרד הבינוי לזכאי סיוע של משרד הבינוי אשר מתקשים למצוא פתרונות דיור בקהילה.

הדיור מאפשר לדיירי הבית לנהל אורח חיים עצמאי, פעיל ובטוח. אנו מקיימים פעילות חברתית ענפה בתחום החברתי הכוללת אירועים, ציון חגים במשותף וחוגים.

כמו כן, הדיור מספק מענה סוציאלי באמצעות עובדת סוציאלית שהנה חלק מצוות הדיור ונמצאת בקשר הדוק עם הדיירים ועם השירותים החברתיים העירוניים המטפלים בזקנים.