פתרונות תעסוקה

  • מפעל מוגן, מיזם קטיף
  • תעסוקה נתמכת סל שיקום ושירותי רווחה
  • פרויקט גינון
  • מרכז תמיכה למעסיקים