שלו שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים

  • סל שיקום
  • פתרונות תעסוקה
  • ייעוץ, טיפול ושיקום