סל שיקום – חיים מלאים בקהילה

  • הוסטל וקהילה תומכת
  • דיור מוגן
  • תעסוקה
  • ציפור הנפש – מרכז להורים מתמודדים