ביקור במפעל מוגן מיזם קטיף

נערך ביקור במפעל מוגן "מיזם קטיף" לדיור מוגן ולהוסטל "אביבים". 
בביקור המועמדים החדשים הצתוותו למקבלי השירות שלנו והתנסו יחד בעבודה. 
הם שמעו ממקבלי השירות אודות העבודה במפעל והסיפוק הרב שהם מפיקים ממקום זה.

תגובה