ביקור וסיור של מועמדים לעבודה במפעל מוגן " מיזם קטיף"

היום הגיעה קבוצת מועמדים לעבודה להתרשמות וסיור במפעל מוגן מיזם קטיף. במהלך הביקור הם קיבלו מידע מקיף על תנאי העבודה ואף התנסו בה הלכה למעשה. הסיור לווה ע"י עו"סית הפרויקט.

תגובה