דיירים יוצרים-דיור מוגן דימונה ירוחם ומצפה רמון

 כחלק מן העבודה השיקומית עם הדיירים, עלה רעיון לפנות גם לתחום היצירה בחומרים, ולהשתמש בה כאמצעי נוסף לשיקום הדיירים. לדיירים מסוימים, הסובלים מקשיי ריכוז ומאקטיביות יתר, משמשת היצירה ריפוי בעיסוק.

המדריך בירוחם העלה את הרעיון בפני מספר דיירים, והם הביעו עניין בכך ואף השתתפו ברכישת הציוד. היצירה בחומרים מתבצעת בעת מפגש פרטני ומפגש קבוצתי. במפגש הקבוצתי יושבים הדיירים יחד עם המדריך ועובדים על יצירות אישיות. מלבד ההנאה המופקת מן היצירה, מתנסים הדיירים בעבודה מתמשכת הדורשת מהם סבלנות, ואת היכולת להתמיד בעבודה. כמו כן, משתמשים הדיירים ביצירה ככלי להבעה עצמית ופורקן יצירתי. הדיירים מקבלים חיזוקים חיוביים מהמדריך, דבר המסייע בפיתוח הביטחון העצמי ותחושת המסוגלות.

לדייר מוצעת הבחירה אם להשאיר את העבודה בבית או להציגה לראווה במשרד.

תגובה