דייר מגשים חלום לאכול במסעדה

המדריכה שרונה עם דייר שהגשים חלום לשבת ולאכול במסעדה. התרגשות ושמחה גדולה!

תגובה