הוסטל בית לאה חוגג את ט"ו בשבט

 

כבר בבריאת העולם נוצר הקשר המיוחד בין האדם לשדה:

…בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: "ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך"…(מדרש).

ומה הם חגים, אם לא זיכרון? אנו חוגגים את חג האילנות, על-מנת לזכור, כי אמנם העצים והצמחים נבראו עבורנו, אך תפקידנו הוא לטפח אותם, ולאפשר להם להמשיך לצמוח.

עוד מלפני קום המדינה, הכירו בני המושבה בארץ את חשיבות הנטיעות:

..ועוד ניטע … כי חוץ ממה שיהיה רווח גדול מהפירות … הלא גם כן נצרך לבריאות, כי האדם עץ השדה, הוא חברה אחת וזה בלא זה אין להם חיים טובים. לזאת ראשית עיסוקינו הוא בנטיעות, כי כן הורה לנו הבורא עולם טרם כל לעסוק בנטיעות כי גם הוא עשה כן, כמו שכתוב: וייטע אלוהים גן בעדן. (מאת בן המושבה, יסוד המעלה, 1884).

אז צמחים הבאנו, את הבוקר פינינו, ובנטיעות עסקנו.

תגובה