הזמנה – אין עוד מפעל מוגן כמו המיזם , בואו וראו במו עינכם

הזמנה לביקור במיזם קטיף

תגובה