הזמנה- יום עיון לעו"ס באזור קריית מלאכי והסביבה

הנכם מוזמנים ליום עיון  בנושא שיקום בקהילה יום העיון יערך בתאריך 22/6/2015 בים השעות 9:00-14:00 באולם מתנ"ס קריית מלאכי מצורפת הזמנה

הזמנה

תגובה