הזמנה לחוג צילום-דיור מוגן ב"ש

הזמנה לחוג צילום

לכבוד כל המעוניינים שרוצים ללמוד עולם הצילום

הינכם מוזמנים להגיע ב-19/01/2015

בשעה15:00

למשרדים של דיור מוגן "שליו" בבאר-שבע

אנו נערוך מפגש ראשון.

על תפסידו את ההזדמנות

תגובה