OZorginial_370_291_t

הקהילה התומכת החלה כהוסטל לנפגעי נפש והפכה בתהליך משמעותי לקהילה .הקהילה מורכבת  מבית מרכזי ,שהוא "לב הקהילה" , המרכז את משרדי הצוות והפעילויות המשותפות לחברי הקהילה. לצידו דירות  של 2-5 דיירים במרחק הליכה קצר. יחד הם יוצרים קהילה ייחודית המהווה קרקע לצמיחה.

 יתרונות הקהילה

החלוקה לדירות והחיבור לבית המרכזי מאפשרת לדיירים פרטיות ותפקוד יחסית עצמאי, מבלי לאבד את תחושת השייכות ומערכות התמיכה והליווי.

תהליך השיקום והגישה הטיפולית מותאמים לכל אדם לפי ייחודיותו וצרכיו. כל הדיירים בקהילה יוצאים למסגרות תעסוקה ונהנים מהשירותים הכלליים מחוץ למסגרת.

הקהילה מאפשרת לדיירים בית אמיתי היות והקהילה מעודדת  משפחתיות, חברתיות ושייכות. וזאת תוך דגש מרכזי לרצונו ובחירותיו של האדם, כך שמתאפשרים גם יותר פרטיות ומרחב אישי

התפיסה המקצועית והטיפולית

ערכי הקהילה

התפיסה המקצועית והטיפולית בקהילה היא אבן דרך באשר לכלל הצעדים המתרחשים בקהילה.והיא מושתתת על  5 ערכים מרכזיים: האדם במרכז, כבוד האדם-אהבת האדם, איכות חיים , מקצועיות והתפתחות ומקום המאפשר יצירת תחושת שייכות ותמיכה מירבית

שייכות

אנו מאמינים כי תחושת שייכות היא מוטיבציה משמעותית ביותר לשיקום ולכן הקהילה מייצרת קרקע לדברים המאפשרים יצירת תחושה זו. מתקיימות פעילויות משותפות כגון טיולים, פעילויות חברתיות, קבוצות  דיירים שבועיות ,המאפשרות דיאלוג פתוח וכיו"ב. מתוך אמונה בזכות של כל דייר לעצב את פני הקהילה בה הוא גר- הדיירים לוקחים חלק בלתי נפרד בהובלת המקום. על פי בחירת ורצון הדיירים מתקבלות החלטות ומתקיימות פעילויות משותפות רבות.

הגישה הטיפולית

תהליך השיקום והגישה הטיפולית, כגון- דינמית, C.B.T, שימוש בכלים יצירתיים ועוד, מותאמים לכל אדם לפי ייחודיותו, צרכיו ושאיפותיו.

אנו מאמינים בגישת ההחלמה, המדברת על תהליך של גילוי עצמי, העצמה אישית, תקווה, משמעות ובחירה וכן  בגישת "המעגלים".

"גישת המעגלים"

הטיפול בקהילה מתרחש הן ברמת הפרט (והמשפחה) , הן ברמת הקבוצה והן ברמת ההשתלבות בקהילה. הקהילה מאפשרת לדיירים מפגש עם הרבדים השונים במישור הפרטני, במציאות החיים בדירה הספציפית שבה הם גרים, בדינאמיקה של כלל קהילת הדיירים והן במפגש עם האוכלוסייה הכללית (שכנים בבניין, מרכזי קניות וכיו"ב)  אנו מאמינים בהעמקה בכל המעגלים- כאשר המטרה המרכזית שכל אחד מהדיירים יקבל את השירות באופן ספציפי ומותאם, מתוך שאיפה שכל אחד יוכל להגיע לעצמאות מרבית, איכות חיים והשתלבות בקהילה הכללית בדרך נעימה ומכבדת ויהיה שבע רצון מחייו.

 לסיכום

אנו מאמינים כי ככל שההשתלבות בקהילה תצלח , הדבר אף ישפיע על שינוי חברתי כללי להורדת הסטיגמה וקבלת האחר.