הרמת כוסית וחלוקת שי לעובדים מצטיינים פרויקט הגינון

בתאריך ה19/4 עשינו הרמת כוסית לעובדי גינון ב"ש. במעמד ההרמת כוסית חולקו תעודות הצטיינות לשני עובדים.
בתאריך ה194 עשינו הרמת כוסית לעובדי גינון בש.

תגובה