הרמת כוסית ראש השנה 2011 צוות דרום

בכניסתנו לשנה החדשה  התכנסנו כל עובדי חברת "שלו" להרמת כוסית  ,  לשנה מוצלחת ופורייה.

 

תגובה