וועד דיירים קהילה תומכת עוז

כחלק ממגמת ה"ביחד – ולא במקום", פעם בחודש נפגשים נציגים מכל הבתים בקהילה ל"ועד דיירים" בהנחיתה של הדסה מנהלת הקהילה

הוועד מעלה רעיונות חדשים ודן בנושאים שעל הפרק והמועלים בפניו ע"י הצוות.
ההחלטות או השאלות העולות מהדיון מובאות בפני דיירי הבתים ע"י נציגי הוועד והעולה מן השטח מובא לבסוף למפגש הקהילתי.
כל זאת מאחר ובקהילה תומכת עוז הדיירים שותפים לכלל ההחלטות הנוגעות לחיים בקהילה.

תגובה