חבר אתה חסר!!!

נרצחת על-ידי מתנקש

שאותך מאדמת מדינתנו

מאדמת האלוהים גירש

שבאותה הירייה היה חירש

וכל השלום שאת ארצנו הכבושה

היה מביא לנו את נבואת היורש.

כיום בקברך החם

ממשיך היורש ואת האדמה חורש

ומדרכך ואמונתך וחלומך

זה חלומנו ואף אדם

מדרך זו לא פורש

ונאמין שלא יקום עוד מתנקש

שלשלומנו יהיה שוב חירש.

"חבר יצחק רבין אתה חסר

ונמשיך את החסר".

לזכר יצחק רבין ז"ל

זהו יום עצוב

וחשוב שכל אזרח במדינה,

יהיה קשוב

שאירוע מזעזע ונבלי לא ישוב

ושיונה לשלום תפרח בין לבבנו

ולשתי המדינות השכנות תשוב.

שוב קמה משאלה קיצונית

ואת השלום עם ההתנחלויות

שוב מכשלת ונכשלת

ושוב האדמה טומנת אותנו,

עמוק עמוק שוב בתוך צינוק

והנה עוד דור ונולד עוד תינוק

שיגדל ונקווה שאת השלום ינוק.

שמעון חזן הוסטל ענבלים

תגובה