חוג אריגה דיור מוגן ענבלים

השבוע התחיל חוג אריגה בדיור מוגן ענבלים
החוג מועבר על ידי משה, דייר בדיור המוגן ופתוח לכל דיירי המסגרת.
את משה מלווה רחל, המדריכה השיקומית, אשר מנחה מסייעת ותורמת לאווירת החוג.
משה מלמד את המשתתפים את רזי האריגה.
עלות ההשתתפות 5 ש"ח עבור קניית החומרים הנדרשים.
הכיבוד עלינו!

תגובה