טבלת דיור

דיור מוגן – בריאות הנפש
דיור נתמך – אנשים עם מוגבלויות שונות
לקות על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוהה – אספרגר
נכות פיזית בינונית קשה
הוסטל
בריאות הנפש
חירשים עיוורים

תגובה