יום אוריינטציה לעובדים חדשים אוגוסט 2011

מטרות היום עיון:

  • לחבר את העובדים לכלל הארגון
  • הצגת מבנה החברה, מחלקות ובעלי תפקידים
  • הצגת חזון ערכי החברה, חיבורם ויישומם בשדה
  • חשיפת העובדים לאחד הנושאים המרכזיים בתחום בריאות הנפש: חזון ההחלמה
  • היכרות בין המשתתפים, העשרה ולמידה.

תגובה