יום חשיפה אוניברסיטה בן גוריון דיור מוגן דימונה

סיגל המדריכה עם דיירים ביום חשיפה של "אוניברסיטה בעם" שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון. שמענו על הקורסים, בהמשך יהיו ראיונות ובאוקטובר מתחילים ללמוד. 
המון הצלחה, עניין, למידה והנאה לנרשמים.

תגובה