יום עבודה שגרתי בבית האריזה , " עובדי מפעל מוגן מיזם קטיף".

יום עבודה שגרתי בבית האריזה ,  עובדי מפעל מוגן מיזם קטיף.

תגובה