יום עיון מרכז תמיכה למעסיקים עבור חברות תעסוקה מהדרום.

אירוע חשוב לשת"פ בין מרכז התמיכה למעסיקים שמעסיקים אנשים עם מוגבלות לגופי השמה באזור הדרום.
הנושאים שנידונו במהלך היום:
  • חזון מרכז התמיכה ומסלולי השירות
  • שותפים לדרך-ממשקים ותהליכי עבודה בין מרכז לגופים העוסקים בהשמה של אנשים עם מוגבלות
  • התאמות וכלי המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
  • שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות

תגובה