יום של השואה ומאורעות השואה / שמעון חזן, הוסטל ענבלים

אתם יודעים מגיל צעיר

אין לי הורים

ובחלומות ובסיוטים

אני רואה איך שהגרמנים הנאצים

בכולנו הם יורים

ואת כל האדמות והלבבות צוררים

לו היו לי הורים

היינו נשארים כמו

אז יפים, אצילים ופוריים

אך זה נפל עלינו כמו בחג הפורים

על-ידי הצוררים בלי הבחנה סיווגים ותורים ארוכים

למסעות שדרך יותר מהם לא רואים

ולעיתים נדירות גם ניצלים

תגובה