ימי אוריינטציה עבור סטודנטים לעו"ס חברת שלו ומסגרות שיקומיות נוספות.

חלק מהמעורבות החברתית-קהילתית של ההוסטל, ערכנו ימי אוריינטציה עשירים וייחודיים עבור סטודנטים מבן גוריון.
תוכן:  עולם בריאות הנפש הפך זה מכבר לאחד מנושאי הליבה המעצבים את זהותו של מקצוע העבודה הסוציאלית לגווניה. בתוך כך, ביוזמתה של עו"ס מירית ברזי, מנהלת ההוסטל ומדריכת סטודנטים אוניברסיטת בן גוריון, קיימנו ימי אוריינטציה עשירים וחווייתיים לסטודנטים מאונ' בן גוריון במטרה להפרות ערכים שיקומיים ולקדם דיאלוג בין הדיירים לעו"סים לעתיד. הסטודנטים עצמם נמצאים מבמסגרות שיקום שונות של חברת "שלו" ומסגרות שיקומיות נוספות ובכך עתידים הם להיות בחזית המגע עם אוכלוסיית נפגעי הנפש. במהלך האוריינטציה העמיקו את הידע בנוגע לחזון ההחלמה, סיירו במסגרות שיקומיות בחברת שלו: דיור מוגן "רשת" לצעירים, קהילה תומכת בית מאיר, בית מרחבים ודיור מוגן באר שבע.


IMG-20171116-WA0016
IMG-20171123-WA0014 IMG-20171123-WA0015

תגובה