יצחק רבין!-דייר בית "מרחבים"

 עכשיו את שוכן עמוק באדמה

וצמחה מעליך עננה

לצערנו כיום מצד כולם

כיום שמועה כלפיך

מלאת אהבה

והנה עכשיו קול שנאה וטינה

הם פושעים רעים

והיום הפכו שלך רעים

ואת שיר השלום

רק בשבילך ננעים

אך אני המשורר

מתגעגע ובדרכך

בכתב עטי נוגע

שלום חבר

אני המחבר

תגובה