ישיבות דיירים בהוסטל בית מרחבים

הישיבות מתקיימות יחד עם מדריכת הבוקר, הגב' מיכל מטות, במהלכן הדיירים מעלים סוגיות לדיון, בקשות והצעות לייעול ובעיקר מתן הזדמנות לתת קול ייצוגי לכלל דיירי ההוסטל ממקום של אחריות אישית, גילוי יוזמה ושותפות. האינטראקציה  בין הדיירים במהלך הישיבות, איננה רק סביב קבלת החלטות בתחומים שונים, אלא אף מהווה אקט של העצמה בקרבם כאנשים בוגרים הלוקחים חלק פעיל בחייהם. זהו בדיוק חזונו של ההסוטל.

תגובה