כדורגל

 כדורגל

במסגרת פעילות חברתית אנחנו נוהגים בקיץ

לשחק אחת לשבוע כדוררגל.

DSC02051

 

 

תגובה