לימודי מחשב בספריה העירונית בירוחם

מאחר שנושא המחשבים הוא תחום שמדבר לדיירים

החלטתי לקחת יוזמה וללמד אותם בכלל את הגישה

למחשב ולהקנות להם ידע בתחום,נושא זה מדבר

אליהם וכמובן על בסיס קבוע אנחנו נפגשים בחדר

המחשבים בספריה ולומדים את יישומי המחשב.

שרון, מדריך שיקומי בירוחם.

1234

DSC02057

תגובה