לכל בית ענבלים

השנה שניתנה בפתח

וכולנו כבר מריחים את הריח

השנה שחלפה הייתה

במעט לחלקנו קשה

ועכשיו השמיים פתוחים

ומחייכים לכולם

בכל רגע ופינה חמה

בארץ, ובכלל בעולם

בבקשה, סליחה

ופתיחה לשנה החדשה

בכל רשתית ועדשה

שנה טובה לכל בית משה שלו,

 

מאחל שמעון חזן, הוסטל ענבלים

תגובה