מטיילים ונהנים-הוסטל בית לאה

 

באמצע תקופת המבחנים,

אספה לה לילא את דייריה האישיים,

ולקחה אותם להפסקה מהקצב המהיר של החיים.

מצב רוח טוב מכולם נדרש,

כשכל המטרה לחזק את המרגש

וכל אחד מהם היה נרגש.

עד לפארק כולם צעדו,

ועל המתקנים עלו וירדו

ולילא הודו.

תגובה