נר ראשון של חנוכה -דיור מוגן באר שבע

דיור מוגן באר שבע מדליק נר ראשון של חנוכה.
חג חנוכה שמח לכל משפחת שלו.

 

תגובה