עיתון קהילה תומכת בית מרחבים, "מרחבים פוסט" נבחר לפרויקט מצטיין באוניברסיטת בן גוריון.

מירית, מנהלת הוסטל "בית מרחבים" שמחה ונרגשת לשתף אתכם כי השנה הסטודנטיות לעו"ס , מאוניברסיטת בן גוריון, שעברו את ההכשרה המעשית בבית מרחבים בהדרכתה עבדו על פרויקט שנתי שהוא הוצאת עיתון.
הפרויקט שלהן והתהליך שעשו נבחר לאחד הפרויקטים המצטיינים על ידי היחידה להכשרה המעשית והן זכו להציגו במושבים באוניברסיטה ביום הצגת הפרויקטים השנתי.
ההישג המשמעותי הוא שאחת הסטודנטיות נשארת לעבוד בחברת שלו!
20.06 1 20.06

תגובה