ערב צוות בקהילה תומכת אומץ

את השבוע החלטנו לפתוח בערב צוותי מהנה ומגבש
 בסימן פרידה (זמנית!) מחן העו"סית שאוטוטו יוצאת לחופשת לידה.

נפגשנו בבית אחת ממדריכות השיקום, אכלנו, קשקשנו ובעיקר העמקנו את ההיכרות אחד עם השניה.

חן יקרה, מאחלים לידה קלה ושיהיה בשעה טובה! כבר מתגעגעים

פרידה אומץ

תגובה