פינת התרבות-דיור מוגן ענבלים

מאת: נעמי אופק קוטלר

 

הניסיונות ולאלתר

כבר אנוש

התבוסה והממלכה

השילטון הריאלי

המינסרה ובשחקים

הניטרול וההשבעה

הכוחמה העילאית

כדרך הטבע

לא ניתן את רמת הגולן

ובשטחים נאבק

והמעפילים אשר

ב1948 שעלו בספינה לישראל

הרבנים אשר הפכו לצידקה

בשם האלוהים


תגובה