פיקניק של חברים ובריאות לפתיחת הקיץ

ביום רביעי, 22.7.15 ,  17:30 ל 19:30,

נפגש     בפארק    כפר    סבא

לפיקניק של בריאות,

משחקי שש בש

וכיף ביחד

בואו בכיף

הביאו כיבוד בריא ממעשה ידיכם

וחברים

נפגש בפארק בכניסה הקרובה

לאיצטדיון

תגובה