פעילות אתגרים – הוסטל נחלים

פעילות ספורטיבית עם דיירי ההוסטל בשעות הבוקר

 

תגובה